Zastřešení bazénů Albixon, Bumerang »

Zastřešení bazénu - popis

1. Obecný popis typů zastřešení

Zastřešení typu Klasik, Monaco, Casablanca a Dallas, vyráběná firmou ALBION Group, spol. s r.o. se sídlem v České republice jsou určena k zakrytí bazénů nebo jiných zařízení. Zastřešení bazénu je určeno pro letní provoz. Zastřešení je tvořeno vždy jednotlivými moduly, které jsou vzájemně teleskopicky uspořádány, a lze je proto pod sebe vzájemně zasouvat.

Pohyb modulů je zpravidla umožněn pomocí kolejiště, které se nachází na podélných stranách zastřešení. Jednotlivá zastřešení se od sebe vzájemně liší zejména tvarem kopulí (modulů), který je určován tvarem nosných profilů konstrukce. Z různých tvarů modulů proto vyplývají odlišné vlastnosti jednotlivých typů zastřešení.

Zastřešení typu Klasik

je tvořeno moduly ve tvaru geometrických oblouků, které vykazují vyšší statickou odolnost (efekt klasické klenby). Toto zastřešení neumožňuje tzv. provedení bez kolejiště. Je vhodné pro zástavbově nižší a úsporná řešení.

Zastřešení typu Monaco

tvoří moduly ve tvaru oblouků, které jsou na jedné straně podepřeny pomocí rovného nosného profilu. Toto technické řešení u tohoto typu umožňuje docílit podchozí výšky i při poměrně malé šířce zastřešení. Zastřešení neumožňuje provedení bez kolejiště.

Zastřešení typu Casablanca

je obdobou typu Monaco s tím rozdílem, že podepření obloukového tvaru nosného profilu pomocí rovných částí je realizováno na obou stranách, čímž může být dosaženo i při poměrně malé šířce podchozí výšky pod celou plochou zastřešení. Provedení bez kolejiště je u tohoto typu umožněn pouze u řešení s nosným profilem 50x70mm.

Zastřešení typu Dallas

je kombinací typu Klasik a Casablanca. Tento typ je řešen klenbou ve tvaru obráceného písmene „U“. Jeho výroba je možná pouze z nosných profilů 35x50 mm. Zastřešení neumožňuje provedení bez kolejiště.

Minimální zakřivení jednotlivých oblouků se pohybuje v rozmezí Rmin = 120 – 175 cm v závislosti na použitém typu krycího materiálu zastřešení.

2. Konstrukce zastřešení

Nosná konstrukce je vyráběna ze speciálních profilů z materiálové slitiny AlMgSi, hutní atest EN 10 204 3.1B. Tento použitý materiál se vyznačuje vysokou pevností a korozivzdorností. Jednotlivé konstrukční prvky a způsob jejich užití jsou chráněny užitnými patenty výrobce. Při skružování jednotlivých oblouků jsou používány nejmodernější, digitálně řízené stroje zaručující vysokou přesnost tváření. Technologická logika a kompatibilita jednotlivých profilů umožňuje snadnou montáž konstrukce.Systém konstrukce je řešen modulárně.

Konstrukce modulu je složena ze dvou rovných, postranních (myšleno v podélném směru zastřešení) profilů, na kterých jsou nainstalovány vodící kolečka, a dále se skládá ze 2 až 3 nosných profilů ve tvaru oblouků (jejich tvar definuje typ zastřešení).

Výrobce doporučuje při konstrukci používat 3 nosné oblouky pro jednotlivé moduly. Při výběru provedení zastřešení výrobce dále doporučuje výběr zastřešení ze středních a maximálních výšek jednotlivých kategorií zastřešení. Při výběru typu a velikosti zastřešení je nutno zohledňovat upozornění výrobce.

Základní nosné profily jsou používány ve dvou provedeních :

  1. nosný profil průřezu 35 x 50 mm – určen pro kolejiště o osové rozteči kolejí 70 mm. Šířky jednotlivých modulů se pohybují až do cca 6 – 7 m (dle počtu použitých nosných oblouků s ohledem na předpokládané zatížení a to zejména větrem a sněhem).
  2. nosný profil průřezu 70 x 50 mm a 50 x 60 mm– určen pro kolejiště o osové rozteči kolejí 110 mm. Tento nosný profil umožňuje realizovat zastřešení i v šířkách nad 10 m.

Výrobce si vyhrazuje právo, dle konkrétního zadání a s ohledem na technické možnosti výroby zastřešení, řešit tu kterou konstrukci, dle vlastní jednostranné volby, volbou druhu použitého nosného profilu.

3. Povrchová úprava zastřešení

Výrobce povrch zastřešení chrání lakováním barvou nebo eloxováním (dle požadavků zákazníka). Lakování je prováděno nanesením práškového plastu a jeho vypálením. Před nanesením práškového plastu dochází k předúpravě lakovaného povrchu (odmaštění –aktivace - 4 st. oplachování – pasivace Ti – sušení). Takto provedená povrchová úprava odpovídá nejvyšší kvalitě dle GSB požadavků.

Proces výroby povrchové úpravy je realizován po finální výrobě jednotlivých částí zastřešení. Tímto je zabráněno jakékoli deformaci povrchové vrstvy barvy ke které by mohlo dojít při jejím nanesení před touto finální výrobou.

V nabídce je celé spektrum barev dle stupnice RAL. Standardními odstíny barev jsou tato: RAL 9003, 9006, 8011, 1018, 6029, 6018, 5015, 5022. Povrchová úprava řešená eloxováním hliníkových částí je ve standardním provedení v barevném odstínu přírodně stříbrná. Je prováděna v zahraničí pro dosažení nejvyšších parametrů povrchové ochrany materiálu.

Výrobce výslovně doporučuje provádět povrchovou úpravu na konstrukci zastřešení. Upozorňuje na možnost barevných změn a odstínů hliníkové konstrukce při nevyužití této nabídky. Není-li zastřešení povrchově upraveno, výrobce zakazuje používání kyslíkové chemie (ozonová chemie) na bázi aktivního kyslíku.

4. Kolejiště

Kolejiště je vyráběno ze speciálních profilů z materiálové slitiny AlMgSi. Povrch kolejiště je chráněn lakováním barvou nebo eloxováním (dle požadavků zákazníka). Jednotlivé typy kolejí a způsob jejich užití jsou chráněnými užitnými patenty výrobce.

Koleje jsou dodávány ve trojím provedení :

  1. kolejiště o osové rozteči kolejí 70 mm – určeno pro nosné profily o průřezu 35 x 50 mm
  2. kolejiště o osové rozteči kolejí 110 mm – určeno pro nosné profily o průřezu 70 x 50 mm
  3. kolejiště ELEGANCE o osové rozteči kolejí 70 mm a výšce 10mm – určeno pro nosné profily o průřezu 35 x 50 mm

Odstupňované uspořádání kolejiště umožňuje pohyb (zasouvání) modulů v jednostranném podélném směru zastřešení – standardně ve směru od největšího k nejmenšímu modulu. Průběžné uspořádání kolejiště (tj. stejná délka kolejí pro všechny moduly po celé délce zastřešení) umožňuje pohyb modulů v libovolném (oboustranném) podélném směru a pořadí jednotlivých modulů.

Kolejiště ELEGANCE se vyrábí výhradně v průběžném uspořádání kolejiště.

5. Spojovací materiál

Pro stavbu konstrukce je používán výhradně nerezový spojovací materiál a nerezové prvky v kombinaci s plasty. Trhací nýty, které jsou případně použity, jsou v provedení hliníkovém s uzavřeným ocelovým trnem. U zastřešení vyrobených v různých barevných odstínech jsou používány nýty v odpovídajících barevných odstínech.

6. Těsnění, záslepky a vodící kolečka

Prostor mezi spodní částí přední nebo zadní stěny a rovinou terénu může být vyplněn polyetylenovou folií nebo materiálem, který je používán jako těsnění mezi jednotlivými moduly. Použité těsnění mezi jednotlivými moduly v barvě černé nebo šedé je z měkčeného materiálu na bázi vysokomolekulárního PVC.

Utěsnění kontaktního místa mezi konstrukcí a krycím materiálem zastřešení (polykarbonát nebo plexi) v její spodní části je prováděno speciálními čirými silikonovými tmely.

Ukončovací záslepky profilů jsou vyrobeny z černého plastu stejně jako zajišťovací závitové růžice přední a zadní stěny nebo madla dveří.

K výrobě vodících koleček je použit materiál ABS. Jejich výroba je prováděna vstřikováním do formy. Valivé segmenty koleček a jejich osy jsou vyrobeny z nerezu.

7. Krycí materiál zastřešení

Standardně je dodáván dvoustěnný, čirý polykarbonát s UV ochranou o síle 10 mm pro konstrukce z nosných profilů 70 x 50mm, a dále o síle 8 mm pro konstrukce z nosných profilů 35 x 50mm.

Koeficient prostupu tepla K (W/m2K) u těchto standardních materiálů je 3,3 W/m2K u polykarbonátu síly 8 mm a 3,1 W/m2K u polykarbonátu síly 10 mm. Tyto rozdílné hodnoty mají vliv na větší světelnou propustnost u polykarbonátu o síle 8 mm.

Jiné typy materiálů jako jsou čiré výplně plným materiálem (organické sklo – kompaktní polykarbonátové desky) nebo polykarbonátem v různých barevných odstínech a modifikacích je možno a nutno řešit individuálně (dle požadavků zákazníka). Minimální poloměr ohybu použitého polykarbonátu se pohybuje v rozmezích Rmin = 120 – 175 cm. Toto rozmezí je významným omezujícím prvkem při návrhu tvaru zastřešení.

Výrobce nabízí jako další možnou alternativu použít jako krycí materiál zastřešení standardně dodávaný polykarbonát v úpravě NO DROP (Dripgard). Tato úprava omezuje celoplošné vysrážení vzdušné vlhkosti na vnitřních plochách zastřešení do podoby vodních kapek.

Výrobce upozorňuje, že tato úprava může vykazovat odlišné vlastnosti a rozdílný efekt v různých částech ploch kopulí a stěn a její vlastnosti v průběhu jejího „života“ postupně slábnou a nejsou proto garantovány po celou dobu životnosti zastřešení.

Na doporučení svých dodavatelů krycího materiálu zastřešení výrobce neopatřuje ve své konstrukci duté polykarbonátové desky spodní utěsňovací páskou. A to zejména z důvodu časté tvorby řas a plísní v takto uzavřených prostorech. V těchto prostorech nelze zajistit z technických a technologických důvodů odpovídající prostředí, aby k těmto nežádoucím jevům docházelo.

I v dutých polykarbonátových deskách neutěsněných páskou však může docházet k tvorbě vnitřního orosení, které se může střídat s vyschnutím tohoto prostoru v závislosti na změně klimatických podmínek v místě realizace konstrukce.

Umístění zastřešení do biologicky exponovaného prostředí může vést, pomocí odvodňovacích a odvětrávacích otvorů v konstrukčních profilech, k vniknutí drobného hmyzu do jednotlivých komor krycího materiálu. Výše uvedené a popsané jevy nejsou považovány za důvody k reklamaci. Tyto technologické postupy lze případně změnit jen na výslovnou písemnou žádost a vlastní riziko objednatele.

8. Moduly zastřešení

Každý jednotlivý modul zastřešení je tvořen zpravidla 2. nosnými oblouky (konstrukčními profily). Při použití třetího nosného oblouku je docíleno větší pevnosti a tuhosti modulu, což má za následek zvýšenou odolnost proti vnějším klimatickým vlivům (zejména působení sněhu a větru). S tím však samozřejmě souvisí i nárůst celkové hmotnosti zastřešení.

Šíře největšího modulu je uváděna ve výkresové dokumentaci pod označením B a jeho výška pod označením V. Při standardní délce zastřešení je zastřešení tvořeno moduly o délce 216 cm a jednotlivé moduly jsou pod sebe zasunuty vždy 5. cm. Standardní délky (uváděné v nabídkových katalozích) jsou ve skutečnosti proto vyráběny o 5 cm delší. Toto navýšení skutečné délky nemá vliv na konečnou cenu zastřešení.

Dle technických možností je možné vyrobit jednotlivé moduly o různé délce. Je však nutno si uvědomit, že při zkracování standardní délky jednotlivých modulů klesá jejich stabilita na kolejišti při jejich posuvu. Tzn. dochází ke zhoršení pohyblivosti takto vyrobených modulů.

Výrobce doporučuje při přemísťování jednotlivých modulů po kolejišti využít dvou osob (na každé straně zastřešení po jedné osobě) k tomuto jejich posunu. Toto přemísťování modulů by mělo být prováděno stejnými tlačnými nebo tažnými silami po obou stranách zastřešení. Tímto postupem dojde k omezení křížení modulů nad kolejištěm.

9. Přední a zadní stěna zastřešení

Stěna (přední i zadní) je vyráběna jako celek, který se montážními úkony pevně přišroubuje k příslušnému modulu (přední stěna k největšímu modulu a zadní stěna k nejmenšímu modulu). Tuto stěnu (přední i zadní) lze vyrobit odnímatelnou a dále i dělenou na jednotlivé části. V objednávce je nutno vždy přesně specifikovat způsob dělení a počet požadovaných částí. Zejména u přední a zadní stěny je nutno zohlednit umístění jejich pevné, spodní vodorovné příčky nad terénem (viz výkresová kóta G) tak, aby při pohybu modulů spolu se stěnou po kolejích tato spodní příčka stěny nenarazila na horní okraj bazénu (ve výkresu označen jako kóta F).

Při výrobě nosné konstrukce zastřešení z jakéhokoliv profilu (35x50 mm nebo 70x50 mm) je přední a zadní stěna zastřešení pokryta krycím materiálem o síle 8mm.

10. Dveře

Pantové dveře (levé nebo pravé)

umístěné v přední nebo zadní stěně zastřešení zpravidla výrobně vedou k rozdělení stěny na minimálně 2 montážní celky.

Dveře zašupovací (posuvné doleva nebo doprava)

výrobce doporučuje umisťovat do stěn, které nejsou dělené na jednotlivé části, aby nedocházelo k jejich deformaci a tím k zhoršené funkci jejich posuvu.

Boční dveře

umístěné v samotném modulu jsou montovány zpravidla do největšího modulu, výjimečně do nejmenšího modulu. Jedná se vždy o dveře výsuvné (doleva nebo doprava ve směru pohybu modulů po kolejích) s vlastní rámovou konstrukcí. Při montáži zastřešení vyrobeného z nosného profilu 70x50mm lze namontovat i boční dveře do vnitřních modulů. Výrobce upozorňuje na nedostatečnou těsnost proti vnikání nečistot (dešťová voda, listí… apod.) u těchto dveří.

U všech typů dveří si výrobce vyhrazuje výhradní právo na jejich úpravu, korekci jejich umístění, velikost a to bez ohledu na požadavky objednatele. Je brán zejména ohled na jejich správnou funkčnost a technickou proveditelnost. Přední a zadní stěna a dveře v jakékoliv podobě a provedení jsou vyráběny z krycího materiálu z polykarbonátu o síle stěny 8 mm.

11. Rozebrané zastřešení

Jednotlivé konstrukční prvky a způsob jejich užití jsou chráněnými užitnými patenty výrobce. Logika profilů umožňuje jeho snadné smontování při dodržení zásad uvedených v montážním návodu, který je součástí dodávky zastřešení v rozebraném stavu. Dodávka zastřešení v rozebraném stavu má výhodnou cenu poněvadž je levnější jeho doprava na místo určení. V případě zájmu objednatele, nemusí být součástí dodávky zastřešení krycí materiál (polykarbonát).

Výrobce doporučuje expedovat zastřešení v rozebraném stavu, avšak se smontovanými předními a zadními stěnami a dveřmi, neboť jejich smontování je pro odběratele náročnější než sestavení jednotlivých modulů. Rozebrané zastřešení je standardně dodáváno zabalené tak, že každý díl je samostatně balen (zpravidla) v PVC obalu.

12. Elektrický posuv zastřešení

Elektrický posuv zastřešení je chráněným užitným patentem výrobce. Toto zařízení lze použít pouze pro provedení zastřešení se standardním kolejištěm. Spolu s vlastním zařízením pro elektroposuv může být dodáno další volitelné příslušenství. Mimo jiné dálkové ovládání pohonu, akustická a světelná signalizace pohybu apod. Technické parametry zařízení jsou závislé především na velikosti a váze samotného zastřešení se kterým se má pohybovat. v závislosti na vybavení, provedení montáže, velikosti, váze pohybujícího se zastřešení apod. Cenu pro konkrétní dodávku stanovuje vždy výrobce na základě specifikované poptávky a s ohledem na požadované vybavení, provedení montáže a především technickou náročnost řešení.

13. Instalace zastřešení

Pro osazení pojezdových kolejnic je třeba zhotovit zpevněnou, celistvou, dokonale vodorovnou, hladkou plochu o šířce odpovídající šířce podloží uvedené ve schématickém nákresu. Šířka podloží je dána šířkou kolejiště K + minimálně 5 cm na každé straně (celkem 10 cm na obou stranách dohromady pro každou plochu). Šířka kolejiště K je specifikována ve schématickém nákresu dodávaném ke smlouvě o dílo. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zhoršené funkci zastřešení a výrobce za něj nenese odpovědnost.

Určení roztečí kolejiště a montáž kolejí

Nejprve je nutné vytyčit zcela přesnou vzdálenost vnitřních kolejí od sebe navzájem (kóta A – viz příslušný výkres). Tato vzdálenost odpovídá vnitřní šířce zastřešení a je shodná se šíří nejmenšího modulu – měřením překontrolujte vzájemnou vzdálenost vodících koleček na jednotlivých modulech, která je pro toto určení šířky rozhodující! Její určení musí být shodné s osovou vzdáleností vnitřních kolejí, která je měřena od středu každé jednotlivé koleje (dráha, po které se pohybuje kolečko). Takto stanovená vnitřní šířka musí být konstantní (tolerance není dovolena) po celé délce kolejí (tj. koleje musí být zcela rovnoběžné). Před připevněním vnitřních kolejí je nutné dbát na to, aby půdorysný prostor který tyto koleje vytyčují byl obdélník a nikoliv kosodélník. Koleje je poté možno v pravidelných intervalech zakotvit do pevného a rovného podkladu příslušným spojovacím materiálem.

Při ukládání dalších kolejí je nutno postupovat obdobně s tím, že jednotlivé koleje je nutné do sebe vkládat do předem připravených distancí. Kolejiště je takto tvořeno směrem do šířky až k poslednímu páru kolejí, jehož vzdálenost od sebe navzájem odpovídá vnější šířce zastřešení (kóta B - viz příslušný výkres). Tato vnější šířka odpovídá šíři největšího modulu. Počet kolejí na jedné straně zastřešení odpovídá celkovému počtu modulů, které tvoří zastřešení.

Usazení modulů na kolejiště

Usazování modulů je prováděno vždy od nejmenšího k největšímu tak, že tyto jsou postupně vkládány na příslušné kolejiště takovým způsobem, aby došlo k zaklesnutí aretačních prvků (háčků) do vnitřního prostoru kolejnic. Po usazení posledního modulu u standardního kolejiště je nutné provést instalaci aretačních zarážek na konci kolejnic, které zabrání neopatrnému vyjetí modulů z kolejišť. Při instalaci modulů na kolejiště typu Elegance je nutné provést instalaci speciálních dorazových koncovek

Instalace přední a zadní stěny

Zadní stěna je určena k instalaci do nejmenšího z modulů a přední stěna (větší) do největšího modulu. Při montáži těchto dílů postupujte logicky tak, aby jednotlivé prvky stěn zapadly do připravených montážních otvorů a čepů. Stěny vždy zaaretujte v jejich spodní části.

14. Údržba a provozování zastřešení

Při užívání zastřešení je nutné dodržovat zejména níže uvedené pokyny, které doporučuje výrobce svým konečným zákazníkům:

Výrobce si vyhrazuje právo technologických změn oproti výše uvedenému popisu, které nemají zásadní vliv na vzhled nebo funkci zastřešení, a dále i změn spojených s vývojem výrobku směřujícímu k jeho vyšším užitným vlastnostem.

Navštivte též eshop.bazeny-hk.cz