Návod na údržbu bazénové vody

Jaký je rozdíl mezi čtyřcestným a šesticestným ventilem?

Čtyřcestný ventil má 4 polohy: filtrace, zpětné proplachování, vypláchnutí, zazimování

Šesticestný ventil má 6 poloh: filtrace, zpětné proplachování, vypláchnutí, zazimování, cirkulace, vypouštění

Jak výkonný filtr potřebuji?

Pro udržení bazénové vody je třeba přefiltrovat objem bazénu nejméně 2× za den. I méně výkonný filtr tedy odvede stejnou práci, ovšem je nutno filtrovat denně delší dobu. Jako optimální se jeví doba běhu čerpadla 8 hodin denně. Požadovaný optimální průtok spočítáme

průtok [m³/h] = objem bazénu [m³] × 2 : denní doba běhu [h]
tedy pro 8 hodin denně: průtok [m³/h] = objem bazénu [m³] : 4

Pro snadné čištění dna a stěn bazénu bazénovým vysavačem přes filtr je ovšem zapotřebí průtoku alespoň 4 m³/h. Čím vyšší průtok, tím silnější a proto i rychlejší vysávání. Pro použití automatického vysavače (např. Baracuda) je většinou potřeba průtoku minimálně 6 m³/h.

Pozor však na údaje o průtoku, pro provoz filtrace je zapotřebí, aby čerpadlo překonávalo při oběhu i tlakové ztráty filtračního okruhu, které se pohybují kolem 8 m v.s.  Filtrace, která má uveden pouze průtok v m³/h bez uvedení alespoň max. výtlaku čerpadla (10 m v.s. = 1 atm = 100 kPa) může být osazena čerpadlem, které se používá např. i u kartušových filtrací, ale rozhodně už neutáhne např. vysavač! Toto platí např. i pro některé superlevné pískové filtrace, nabízené v supermarketech či jinými neodbornými prodejci (z internetu nebo TV).

Proč se přidávají ještě chemické prostředky?

Filtrováním odstraníme z bazénové vody mechanické nečistoty. Tyto jsou nejen neestetickými, ale jsou též živnou půdou pro mikroorganismy a řasy. Odstraněním mechanických nečistot ovšem pouze snížíme výskyt těchto neblahých organických nečistot, které mohou být i zdraví člověka škodlivé. Je proto nutno ničit "živé" znečištění, a to nejsnáze chemicky.

Jakou chemii tedy musím do vody přidávat?

Pro minimalizaci výskytu řas a mikroorganismů i pro dobrý pocit koupajících je vhodné udržovat kyselost vody na hodnotě v rozsahu pH 7,2 - 7,6. K tomu slouží přípravky pH plus a pH minus, kterými lze vhodným dávkováním vhodný rozsah hodnot pH zajistit. Zpravidla budete potřebovat jen jeden tento prostředek, a to pH minus. Bohužel, to k udržení vody v křišťálově čistém stavu nestačí, je nutno přidávat chemicky aktivní desinfekční látky, nejčastěji na bázi chloru, stejně jako u pitné vody, příp. na bázi kyslíku, pro osoby alergické na chlor. Při použití chlorových přípravků se doporučuje udržovat obsah aktivního chloru ve vodě 0,5 - 1 mg/l. Hodnoty pH a obsahu chloru můžete změřit testovací soupravou. Aby bylo zajištěno stálé koncentrace chloru, byly vyvinuty pomalurozpustné tablety, které zajistí, že si zpravidla týden nemusíte bazénu všímat, neboť chlor, prchající z bazénu se doplňuje pomalým rozpouštěním těchto tablet, umístěným ideálně do plováku, volně se pohybujícím v bazénu. Po týdnu je vhodné provést měření a upravit dávku chloru, příp. upravit hodnotu pH vody.

Co když se mi voda přesto nelíbí?

Pokud přes Vaší snahu, ať již úspěšnou či méně, o udržení správných hodnot pH a obsahu chloru voda ve Vašem bazénu není OK, máte problém buď s odolnějším druhem řas, s obsahem zabarvujících minerálních látek ve vodě, nebo s drobnými mechanickými nečistotami, které Váš filtr propustí. Pro odstranění odolnějších řas je možno aplikovat "šokovou léčbu" zvýšením obsahu chloru rychlerozpustnými chlorovými přípravky (Chlorový granulát "chlor šok"), nebo lépe přidáním řasu ničícího přípravku (algicid), který má trvalejší účinek a lze jej přidávat i preventivně v menších dávkách. V případě obsahu minerálních látek, které zabarvují vodu ve Vašem bazénu lze použít speciálních přípravků, např. Calzestab Eisenex, který snižuje usazování vápníku a odstraňuje nežádoucí zabarvení vody, způsobené kovy. Tento je nejlépe aplikovat ihned po napuštění bazénu. V případě mléčného zakalení vody jde o problém drobných mechanických částic, který lze řešit přidáním flokulantu (vločkovače), který způsobí chemické vysrážení do "vloček", které klesnou na dno a dají se následně s pomocí vysavače odfiltrovat. Flokulant zajistí, aby se částice neodpuzovaly, vločkovač tyto částice přiměje se shlukovat, je tedy účinnější.

A jedna dobrá zpráva nakonec: všechny tyto přípravky obsahují tzv. kombinované tablety, (Triplex, BST, Multi ap.), jedná se o pomalurozpustné chlorové tablety s obsahem algicidu, flokulantu a stabilizátoru chloru, takže ve většině případů stačí pravidelně jednou týdně provést kontrolu pH a Cl a používat jen tyto tablety v kombinaci s pH plus či pH minus.

Pro amatérské chemiky

Účinnou formou chloru v bazénové vodě je kyselina chlorná HClO - aktivní chlor. Tato je však nestabilní, velmi závisí na pH vody, při nízkém pH vzniká plynný chlor, plyn, který prchá, vysokém pH vzniká aniont chlornanu, který nemá desinfekční účinky. Spolu s kyselinou chlornou tvoří tzv. volný chlor, měřitelný testem DPD1. Celkový chlor (volný + vázaný) lze měřit testem DPD3, či vhodným proužkovým testerem, a vázaný získat odečtením volného od celkového. Aktivní účinek kyseliny chlorné je oxidace s kontaminanty - vznik chloraminů, které mají slabý desinfekční účinek, ale dráždí oči, sliznice a zapáchají po chloru.

Proto je třeba chloraminy (vázaný chlor) odbourávat tzv. superchlorací - rozložit na dusík a kyselinu chlorovodíkovou. Dosáhnout toho lze nadávkováním 10 násobku plynného chloru, než činí obsah chloraminů. Plynný chlor nahradíme rychlorozpustným organickým chlorem - dichlorizokyanurát sodný (chlor-šok granulát či tablety) s účinností 55% plynného chloru, nebo pokud používáte tekutý anorganický chlor (chlornan sodný) pro chloraci v automatickém dávkovači, superchloraci je nutno provést opět chlornanem sodným s účinností 15%.

Výpočet superchlorace:
dávka [g] = 10 × vázaný chlor [g/m³] × objem vody [m³] × 100 : účinnost [%]

Pomůžeme se servisem Vašeho bazénu

V Hradci Králové a okolí nabízíme pomoc s vyčištěním, zprovozněním, zazimováním Vašeho bazénu i montáží zakoupených technologií.